Installation & Rotavdrag

Installation

Många försäkringsbolag kräver att certifierad personal skall ha monterat värmepumpen för att hemförsäkringen ska gälla vid eventuella skador. Även i garantifrågor kan det bli problem vid eget montage.

Vi garanterar snygga och kvalitativa installationer, tyvärr ser man ofta pumpar och rör som hänger lite kors och tvärs på husfasader.

Rot-avdrag

Du kan utnyttja rotavdraget på monteringen av din värmepump.

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.

Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.
För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden
(småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.
Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person.