Dokumentering

Köldmedier - regler för drift och skötsel

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, affär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av utrustningar som innehåller köldmedier.

Det är du som använder utrustningen som är ansvarig för att reglerna följs, i lagtexten kallas du för operatör. Varje kyl, frys, luftkonditionering och värmepump kallas för en utrustning. Alla utrustningar du ansvarar för på en fastighet eller flera angränsande fastigheter kallas för en anläggning. Dessa utrustningar innehåller köldmedium, vissa av dessa gaser bryter ner det skyddande ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten.

Periodisk läcksökning

Om din utrustning innehåller mellan 3 och 29 kg köldmedium av typen HCFC eller HFC är du skyldig att se till att läcksökning genomförs av en ackrediterad kylfirma minst en gång per år. Innehåller utrustningen 30-299 kg måste läcksökning göras minst var 6 månad och innehåller utrustningen 300 kg eller mer måste läcksökning göras minst en gång per kvartal.

Rapport till miljöförvaltningen

Om du i din anläggning har en sammanlagd mängd köldmedium på 10 kg eller mer måste du rapportera resultatet från läcksökningarna till miljöförvaltningen. Rapporteringen ska göras för varje kalenderår och lämnas senast 31 mars året efter det kalenderår som avses. Volymen av en anläggning är den sammanlagda summan av fyllnadsmängden i de utrustningar som ingår i anläggningen. Utrustningar innehållande mindre än 3 kg köldmedium skall inte räknas in.

Varje utrustning ska ha en märkning

Varje utrustning som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

Miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till en miljösanktionsavgift. Det innebär att om du missar att göra något som du är skyldig att göra kan du bli tvungen att betala en straffavgift enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgift